ทักษะการวิ่งข้ามรั้วที่มีความสำคัญต่อนักกีฬา

การแข่งขันในการวิ่งในแต่ละประเภทจะมีทักษะในการวิ่งและท่าทางลักษณะในการวิ่งที่มีความแตกต่างออกจากกันไปจากการแข่งขันแต่ละรายการ