ทักษะการวิ่งข้ามรั้วที่มีความสำคัญต่อนักกีฬา


การแข่งขันในการวิ่งในแต่ละประเภทจะมีทักษะในการวิ่งและท่าทางลักษณะในการวิ่งที่มีความแตกต่างออกจากกันไปจากการแข่งขันแต่ละรายการ แต่การแข่งขันในการกระโดดข้ามรั้วนั้นจะต้องมีทักษะในการวิ่งที่มีความมุ่งมั่น และจิตใจที่แน่นอน การแข่งขันในการวิ่งข้ามรั้วจะต้องวิ่งเข้าหารั้วตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการวิ่งและสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือทักษะในการกระโดดข้ามรั้ว ลักษณะในการแกว่งแขนรวมถึงทักษะในการวิ่งเข้าสู่เส้นชัยโดยประมาณแล้วการวิ่งข้ามรั้วนั้นจะต้องมีทักษะดังต่อไปนี้

1. ทักษะในการเริ่มต้นในการวิ่ง

2. ทักษะในการกระโดดข้ามรั้ว

3. ทักษะในการลงสู่พื้นสนาม

4. ทักษะในการวิ่งเข้าสู่เส้นชัย

รั่วแต่ล่ะรั้วในการกระโดดวิ่งนั้นจะต้องอยู่ห่างออกจากบนทางวิ่งแต่ละช่องวิ่ง ฐานของรั้วแต่ล่ะรั้วนั้นจะต้องอยู่บนทางวิ่งที่ทอดออกไปทางด้านหลังนักกีฬาที่เข้าร่วมในการแข่งขันนั้นจะต้องจะต้องวิ่งเพื่อที่จะกระโดดข้าม สำหรับการแข่งขันกรีฑานักเรียนนั้นจะต้องมีการจัดการแข่งขันในการวิ่งที่จะกระโดดข้ามรั้วในระยะทางในการวิ่ง 200 เมตรเพิ่มขึ้นและอาจแบ่งนักกีฬากรีฑาเข้าแข่งขันตามช่วงอายุต่างๆรวมถึงการปรับความสูงของรั้วให้มีความแตกต่างออกไปตามช่วงอายุของนักเรียน ความสูงของรั้วที่ใช้ในการฝึกหัดระหว่างการเรียนนั้น อาจมีความสูงไม่จำเป็นที่จะต้องตามเกณฑ์มาตราที่กำหนดไว้ก็ได้เพราะรูปร่างของนักเรียนอาจมีความสูงไม่สมดุลกับรั้วที่มีการตั้งมาตรฐานไว้